400.000 kr. tilbage på kontoen efter mangelfuld rådgivning

Et ægtepar har fået 400.000 kr. tilbage plus tabte renter efter at Finansiel Stabilitet, der er statens selskab for nødlidende banker, opgav at anke byrettens dom til landsretten.

Det er sådan, at ægteparret har fået mangelfuld rådgivning i Løkken Sparekasse i september 2008, hvilket har resulteret i, at de får deres penge tilbage.

Ægteparret, der havde indskudt en stor pose penge i Løkken Sparekasse som garantikapital, og som ønskede at investere i en kort periode, opsagde hurtigt aftalen, da de skulle bruge penge til at betale nogle håndværkere, der havde bygget deres nye hus.

Løkken Sparekasse lukkede 3. november 2008 for udbetalingen af garantikapital. Det skete for at undgå stor indløsning af garantikapital, inden der var en politisk afklaring af planerne om at ændre loven om finansiel stabilitet, der var blevet vedtaget i oktober 2008.

Alt dette gjorde, at ægteparret ikke kunne betale håndværkerne til tiden, da de ikke, som planlagt, kunne få udbetalt pengene i december 2008.

Retten i Roskilde gav ægteparret medhold. Finansiel Stabilitet, der ellers havde anket sagen til Østre Landsret, har senere valgt at droppe dette.

Der er lukket for kommentarer.