Alternativet vil have 30 timers arbejdsuge – Men kan økonomien bære det?

Der er tilsyneladende stor uenighed om, hvorvidt en nedskæring af arbejdsugen fra 37 timer til 30 timer vil have en positiv eller en negativ indvirkning på den danske velfærd.

Det er som bekendt en af Alternativets mærkesager, at man gerne ser, at arbejdsugen bliver forkortet – helt ned til 30 timer. Det lyder jo umiddelbart som en god idé, at vi skal arbejde mindre for at undgå sygdomme såsom stress og lignende, men det er ikke alle, der er enige i denne måde at anskue tingene på.

Finansudvalget i Folketinget har for nylig bestilt en beregning, der skulle gøre det muligt for alle og enhver at kunne se, at det aldrig vil kunne komme på tale, at arbejdsugen skulle nedsættes til 30 timer. Denne beregning viser nemlig, at en nedskæring af arbejdsugen vil betyde, at statskasse vil komme til at mangle 130 milliarder kroner om året målt på en periode på 10 år.

Bo Sandemann Rasmussen, økonomiprofessor fra Aarhus Universitet, advarer om, at Alternativets forslag vil få store konsekvenser for det danske velfærdssamfund.

Han siger følgende til Politiken:

”Det vil være en dramatisk ændring af hele den danske økonomi. De samlede serviceudgifter ligger på godt 500 milliarder kroner, og det inkluderer alt fra offentlig administration og sygehuse til undervisning, børnepasning, ældrepleje, og hvad ved jeg.”

”Så det vil svare til, at 20 procent af den offentlige sektor skulle skæres væk for at få råd til en 30-timers arbejdsuge,” siger Bo Sandemann Rasmussen til Politiken.

Det er dog ikke noget, der som sådan imponerer Alternativets finansordfører, Josephine Fock. Hun er ikke i tvivl om, at denne beregning er mangelfuld, hvilket får hende til at sige følgende:

“Jeg er ikke synderlig imponeret over regnestykket. Når man tidligere har ændret arbejdsugerne, har man set en øget produktion, og det har de slet ikke taget med,” siger hun til Ritzau.

Hun understreger, at Alternativet ikke vil pille ved de offentlige ydelser for at dække et eventuelt hul.

“Med det her forslag vil der komme mindre sygdom, mindre fravær og en øget produktivitet. Det virker lidt til, at man slet ikke anerkender det i regnestykket,” siger Josephine Fock.

Der er lukket for kommentarer.