Dansk Jobindex – Mange ledige stillinger i det private

Der er håb forude, hvis du er jobsøgende – eller hvis du blot kigger dig omkring efter et nyt, spændende job.

Det viser de nyeste tal fra Dansk Jobindex, hvor man kan se, at der i april, 2015 blev lagt 20.700 nye jobannoncer op. Det er det højeste tal siden finanskrisens indtog. Der er dog stadig et stykke op til de 30.000 jobannoncer hver måned, som tallet lød på før finanskrisen, så der er altså stadig plads til forbedringer.

Det er især i den private sektor, at tallet for jobannoncer er steget den seneste tid. I den private sektor er tallet stegte med hele 20 %, hvorimod der ses en mindre stigning i den offentlige sektor, hvor tallet hedder 4 % over det seneste år.

”Der er efterspørgsel på arbejdskraft, men de øvrige indikatorer, vi har, peger ikke akut på mangel på arbejdskraft. Det kan derimod blive et relevant tema inden for de næste par år,” siger Steen Bocian, cheføkonom hos Danske Bank til Finans.dk.

Han fortsætter:

”Henover det seneste år har den private sektor bevæget sig i den rigtige retning. Dels fordi det går bedre i verden omkring os, og dels fordi vi ikke har de samme problemer inden for landets grænser, hvad angår eksempelvis boligmarkedet.”

Der er lukket for kommentarer.