Høsten i Danmark koster landmændene milliarder i 2016

Landmændene her i det danske har ikke begge hænder over hovedet i disse dage, hvor høsten bliver gjort op, idet der langt fra er noget at skrive hjem om, når det kommer til dette års høst, der ligger langt under, hvad man måtte forvente, at et normalt år måtte give.

Det skyldes simpelthen vejret – og ja, så gør det jo ikke situationen bedre, at der har været skadedyr i større omfang, end der plejer at være. En tørkeperiode i maj og juni har gjort det til et elendigt høstår sammen med en senere periode med for meget regn sammen med kulde.

”Vinterbyggen har leveret udbytter, som er 10-15 pct. lavere end i et normalår. Rapsen er kørt helt skævt og udbytterne ligger 20-25 pct. under det normale, gennemsnitlige niveau,” fortæller Mogens Frederiksen, vicekoncerndirektør i grovvarekoncernen DLG til Finans.dk.

Året er endnu ikke omme, hvad høsten angår, så det kan være svært at sige præcist, hvor dårligt det egentlig er. Dog kan det ses nu, at det dårlige år ikke gælder hele Europa, hvilket umiddelbart ikke vil få priserne til at stige på kornet og rapse, så der er altså på den måde tale om en mindre katastrofe for det danske landbrug.

Gennemsnitshøsten er omkring 9,4 mio. tons, og da der er tale om, at høsten i år er gået ned med ca. 10%, så er det altså ca. 1 mio. tons, der mangler i forhold til et såkaldt normalår.

”Priserne er nu 10-12 kr. (pr. 100 kg., red.) lavere end for et år siden,” vurderer Mogens Frederiksen,

Et prisfald på 10 kr. kombineret med 10 pct. lavere udbytter vil reducere værdien af den danske kornhøst med omkring 1,8 mia. kr.

Det endelige resultat af dette års høst er dog stadig usikkert, idet der mangler at blive høstet store arealer i det nordjyske.

Der er lukket for kommentarer.