Inflationen stiger kun lidt

Den danske inflationen, der er et mål for hvor meget priserne stiger er i juli 2014  kun steget med 0,8 % i forhold til den samme måned sidste år, og det bevirker at inflationen ikke længere er højere end folks lønstigninger. På denne måde følger inflationen ikke længere med det generelle lønniveau, der er steget med 1,1 % i det første kvartal af 2014. Dermed betyder det, at danskerne har fået flere penge imellem hænderne.

At inflationen kun har svag vækst betyder også, at de danskere der har store opsparinger i landets banker, dermed kan forvente, at deres surt opsparede penge ikke vil miste så meget i værdi, som den ellers ville gøre det, hvis inflationen var på et højere niveau, og dermed ikke udhules så meget. Desværre er den lave inflation også et udtryk for en blivende lav økonomisk vækst i Danmark.

Når Danmark har så lav økonomisk vækst vil det betyde, at der også er dårligere udsigter til nye jobs, og at risikoen ved jobskifte er langt større, fordi det bliver sværere at finde et nyt.

Men for folk generelt er en lav inflation en fordel fordi det holder priser og lønninger i ro, og folk ved, at de har en stabil økonomi, der ikke udhules af inflationen.

 

Der er lukket for kommentarer.