Jyder er raskere end sjællændere viser statistikken

Jyder er ganske simpelt ikke ligeså tit syge, som sjællændere – eller også ligger det blot i den jyske mentalitet, at man faktisk skal være syg, førend man melder sig syg. Det er spørgsmålet?

Det er svært at lave direkte undersøgelser på, hvad det præcist er, der gør, at sjællændere oftere melder sig syge end jyderne gør det, men der er statistik, der viser, at både jyden og sjællænderen bliver mere syge, hvis du tager over Storebælt.

Det vil sige, at en sjællænder, der bosætter sig i Jylland forøger sit sygefravær med hele 1,1 sygedage om året. Hvad angår jyden, der bosætter sig på Sjælland, så kan man se en stigning på 0,1 ekstra sygedage om året. Det vil altså sige, at jyderne, lige meget hvilken side de er på, forbliver mindre syge end sjællænderne.

”Man ved reelt ikke, hvorfor der er forskel i sygefraværet mellem Jylland og Sjælland. Men man kunne forestille sig, at arbejdspladserne på Sjælland er anderledes – at der for eksempel er et andet tempo. Men vi kan ikke dokumentere det.” Sådan siger Merete Labriola, der forsker i sygefravær ved Marselisborgcentret. Hun er selv flyttet fra Sjælland til Jylland, og hun kan mærke forskel mellem de to landsdele.

”Man kan godt forestille sig, at man bliver mere set, når man kommer på arbejde i Jylland end på Sjælland, fordi arbejdspladserne simpelthen er mindre. Tag for eksempel Skejby Sygehus og Rigshospitalet. Hvis man er i store organisationer, bliver man ikke set og kan måske godt blive glemt lidt.”

Afslutningsvis kan det fortælles, at Merete Labriola også nævner, at det kan handle om ressourcer, da der ingen tvivl er om, at jo bedre man trives på sin arbejdsplads – jo sjældnere melder man sig syg.

Der er lukket for kommentarer.