Langtidsledige skal tilbage på arbjedsmarkedet – Ufaglærte har det svært

Det går for langsomt med at få de langtidsledige, der har været på offentlig forsørgelse i over fire år af de seneste fem år, ud på arbejdsmarkedet.

I alt er der tale om, at 395.000 personer, som egentlig har alderen til at skulle kunne arbejde, går ledige – og det er for mange, hvis man spørger Økonomiske Råds formandskab, Vismændene.

Det er især borgere med ikke-dansk baggrund og ufaglærte, der er i gruppen af arbejdsløse, som har været ledige i over fire år.

Ser man henover den seneste årrække, så ses det, at antallet af ufaglærte danskere er steget forholdsvist meget. Det kan skyldes, at et stigende uddannelsesniveau har gjort, at den ressourcestærke gruppe af de uddannelsesparate er blevet løftet, mens de knap på ressourcestærke er blevet ”ladt i stikken” og står tilbage som arbejdsløse uden uddannelse.

Til trods for diverse reformer er det ikke lykkedes at gøre det helt store ved tallet af langtidsledige, idet tallet kun er faldet med 1,2%, hvilket vil sige, at gruppen af arbejdsløse i dag ligger på 13,4 procent, hvilket altså er for mange ifølge Vismændene.

Der er lukket for kommentarer.