Melodi Grand Prix gav kæmpe underskud

International Melodi Grand Prix gav et kæmpe underskud i regnskabet, og hele sagen er nu på randen af en skandale.
Wonderful Copenhagen der stod for arrangementet har nu afleveret et regnskab der viste at arrangementet kostede 112 millioner og kom ud med et underskud på 58 millioner. Dog havde man hos Wonderful Copenhagen forventet at skulle give et tilskud på 12 millioner til Melodi Grand Prix der blev arrangeret i samarbejde med Danmarks Radios TV afdeling.

Årsagen til underskuddet er, at omkostninger til ombygningen af de gamle værftsbygninger blev meget større end forventet. Blandt andet forlangte Danmarks Radio, at der blev der udskiftet 3 store søjler der stod i vejen for publikum. Disse søjler blev udskiftet til en meget dyr bjælke, der samtidig tog lang tid at fremstille. Danmarks Radio kom også hele tiden med nye krav der fuldstændigt underminerede budgettet. Der blev ligeledes installeret både nyt el og sågar nye kloakinstallationer.

Og for at hæve omkostningsniveauet helt i top besluttede man at alle disse forbedringer skulle fjernes igen, og bygningerne skulle føres tilbage til den forholdsvis ringe tilstand, som de havde før International Melodi Grand Prix løb af stabelen i de gamle værftsbygninger. Denne tilbageføring skulle laves for at det ikke skulle hedde sig, at ejeren af de gamle bygninger skulle have en fordel af at have stillet sine bygninger til rådighed.

Nu bliver der tale om at man fra Region Hovedstaden vil gå ind med et tilskud gennem Wonderful Copenhagen, og afdække dette store underskud, for at de små håndværkere, der knoklede for at gøre det hele færdigt til tiden, ikke skal stå med omkostningerne, og måske gå konkurs, på grund af at de ikke fik deres penge. Alene det faktum, at mange håndværkere efter mange måneder, endnu ikke har fået deres betalinger for International Melodi Grand Prix fra entrepriselederen Wonderful Copenhagen, er en skandale i sig selv, oven i skandalen om arrangementets store underskud.

Dette projekt er et skoleeksempel på hvor galt det kan gå når flere parter skal arbejde sammen på et stort projekt som de slet ikke magter.

Der er lukket for kommentarer.