Siemens-vindmølle forlist udfor Samsø

Det er en katastrofe, at en af de over 100 meter høje havvindmøller udfor Samsø forliste og mistede toppen af vingerne, der er styrtet i havet.

”Det er en katastrofe for projektet,” siger direktør Søren Hermansen, der gennem sin arbejdsplads Samsø Energiakademi er andelshaver i vindmølleprojektet Paludans Flak i havet ud for Samsø.

Der er gået ca. 10 år, hvor vindmøllerne har kørt, som du skulle, så det er en gåde, hvad der kan være gået galt, hvis man spørger Søren Hermansen.

”Indtil ti minutter før møllen knækkede, var driften normal, og det er først, når man kan komme ud til en sort boks og kigge ind i den, man måske kan analysere sig til, hvad der er sket,” siger han ifølge Finans.dk.

Det er langtfra uden betydning, når én mølle forliser, da det har betydning for hele vindmølleparken, og der kan godt komme til at gå en rum tid, inden det hele kommer op at køre igen.

Siemens, der står for vedligeholdelsen af vindmøllerne kan heller ikke umiddelbart komme med et godt bud på, hvad der er gået galt her.

Der er lukket for kommentarer.