Stormfloden tog ikke Danmark med storm

Der meldes fra Falck om en stille aften taget i betragtning af, at der faktisk har været tale om en stormflod, hvilket vil sige, at folk, der er ramt af oversvømmelserne, kan søge erstatning.

Stormflod er oversvømmelse som følge af høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

Der vil fra Falcks side senere blive meldt ud, hvilke dele af Syddanmark der er omfattet af denne stormflod, så det er først der, at folk vil kunne vide sig sikre på, om de er berettiget til at søge erstatning for de skader, som denne stormflod måtte have forsaget.

En af grundene til at så mange danskere er sluppet nådigt fra stormfloden er, at Beredskabsstyrelsen har forberedt kyster og havne ekstremt godt på de forhøjede vandstande, og dermed minimeret skaderne.

Hold dig orienteret om stormfloden og dine muligheder for at søge erstatning herpå CityNyt.dk.

Der er lukket for kommentarer.