Vindmøller opsat ved Barde Plantage giver millionerstatning til skovejer

Fem store test-vindmøller, som er rejst på en mark ved Barde Plantage vest for Herning, udløser nu en erstatning på 2 millioner kroner til ejeren af plantagen, eftersom han har klaget igen.

Første gang ejeren af plantagen klagede, fik han 150.000 kroner i erstatning for generne fra vindmøllerne, men eftersom dette beløb ikke var mere end én procent af selve skovens værdi, så fik han ikke udbetalt dette beløb på daværende tidspunkt.

Skat vurderede i første omgang, at ejendommen måtte have tabt 1,5 millioner i værdi, og efter at ejeren klagede, fik vurderingen endnu et nøk nedad med i alt 3 millioner kroner. Alt dette blot grundet de opsatte vindmøller, der vurderes at have stor indvirkning på herlighedsværdien, men også den faktor at plantagen havde en flot kronhjortebestand, har meget at skulle have sagt.

Eftersom denne vurdering af Skat måtte være udtryk for værditabet på ejendommen, så krævede ejeren erstatning fra det firma, der står bag vindmøllerne.

Retten i Randers og nu Vestre Landsret har givet ejeren ret i, at vurderingen af ejendommens tab på de 150.000 kroner var for lidt, da denne vurdering ikke medregnede herlighedsværdien og kronhjortebestanden. Derfor får ejeren af denne plantage vest for Herning nu en erstatning på 2 millioner kroner.

Der er lukket for kommentarer.