VVS-firma får millionbøde for kartelaftale

Når byggefirmaer giver tilbud på byggeprojekter, så er der meget strenge regler og love omkring, hvorvidt de må, eller rettere ikke må, aftale tilbudspriser med konkurrenterne.

Her i Danmark kaldes det kartelaftaler, når to eller flere byggefirmaer indbyrdes aftaler, hvad prisen på et byggeri skal være. Når de så har lavet denne kartelaftale, som enkelt forklaret går ud på, at prisen på byggeriet skal hæves i vejret, så kan et af byggefirmaerne give en pris, der ligger under de andre byggefirmaers priser. Dette vil så resultere i, at byggefirmaet med den laveste pris vinder, selvom prisen er for høj for det pågældende byggeri.

I en sag fra 2015 er et VVS-firma for nylig blevet dømt til at skulle betale en bøde på en million kroner, idet de har medvirket i en kartelaftale.

Der er her tale om byggefirmaet Fredensborg VVS-Teknik, der ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har betalt en bøde på én million kroner for at have koordineret tilbud på fem byggeprojekter.

”Fredensborg VVS-Teknik har udvekslet og koordineret oplysninger om priser og andre vilkår med en konkurrent i forbindelse med tilbud på fem byggeprojekter.”

”Det er en grov overtrædelse af konkurrenceloven, som både skader byggebranchen og bygherrerne.” Sådan siger Jakob Hald, der er direktør i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen til Finans.dk.

Den forholdsvis milde bøde skyldes ifølge en pressemeddelelse, at VVS-firmaet har samarbejdet med myndighederne for at få sagen fuldt belyst.

Der er lukket for kommentarer.